Aquel magnicidio que conmovió a Europa. En www.guardian.co.uk