Estimat Carles

29 10 2013

Vaig fer servir el terme “rodalies” com a metàfora i potser no va ésser massa afortunat. Potser fora millor: no gestionar bé les facilitats per obrir nous negocis amb la celeritat que els temps demanen, o la gestió de la violènca per part dels Mossos. Abraçada.